Menu

Kontakt

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, co do funkcjonowania sklepu.
tel. 510 180 933
tel. 2
tel/fax (86) 476 30 80
email w.rokicki@wp.pl
gg
Skype Me™!

Lub skorzystaj z formularza:
- Kontaktowego

PROSUMENT II

PROSUMENT II

Czwartek, 12 Października 2017

Dotacje wraz z preferencyjnymi pożyczkami dla prosumentów będą znowu dostępne w Banku Ochrony Środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił BOŚ do 40 mln zł, w tym do 12 mln zł na dotacje, z przeznaczeniem na zawieranie umów z przyszłymi prosumentami – osobami fizycznymi, wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. BOŚ rozpocznie przyjmowanie wniosków w programie „EKOkredyt Prosument II” już w połowie tego miesiąca.

 

 

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

1. Małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych:

- źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
- pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
- kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
- systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
- małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
- mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

 

 

2. Instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione powyżej, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione

Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (rozumianych jako koszt wykonania projektu instalacji, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem) , w tym:

w formie dotacji:

a) dla instalacji do produkcji ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne, źródła opalane biomasą) – do 15% kosztów kwalifikowanych,
b) dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) – do 30% kosztów kwalifikowanych.

 

w formie kredytu preferencyjnego:

- oprocentowanie w wysokości 1% w skali roku
- okres kredytowania do 15 lat.

 

 

Najnowsza edycja EKOkredytu Prosument, podobnie jak i poprzednia, skierowana jest do klientów indywidualnych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Większe są natomiast możliwości związane z wyborem instalacji. Obecnie sfinansowanie zakupu pompy ciepła czy kolektorów słonecznych nie musi być związane z jednoczesnym montażem instalacji elektrycznej, np. paneli fotowoltaicznych.

 

Preferencyjne kredyty oraz dotacje na zakup i montaż m.in. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasę będą dostępne w BOŚ od 16 października 2017 r.