Menu

Kontakt

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, co do funkcjonowania sklepu.
tel. 510 180 933
tel. 2
tel/fax (86) 476 30 80
email w.rokicki@wp.pl
gg
Skype Me™!

Lub skorzystaj z formularza:
- Kontaktowego

Dofinansowanie na OZE dla Przedsiębiorców

Dofinansowanie na OZE dla Przedsiębiorców

Piątek, 19 Lutego 2016

15 lutego 2016 r. NFOŚiGW uruchomił nabór wniosków do programu Bocian - „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.


Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.


Beneficjenci:

 

Program skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Forma dofinansowania:

 

pożyczka,


Intensywność dofinansowania:

 

dofinansowanie w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej


Wartość alokacji dla naboru wynosi do 150 mln zł.

 

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.


Terminy i sposób składania wniosków:

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 15 LUTEGO DO 20 MAJA 2016 ROKU, DO GODZ. 15:30

 

Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego oprócz wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD, skrócony wydruk wniosku, tzn. oświadczeń podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „BOCIAN”


Koordynatorem programu jest Pani Joanna Jabłkowska, nr tel.: 22 45 95 846


Wszystkie niezbędne informacje oraz wnioski można znaleźć na stronie: www.nfosigw.gov.pl


Poniżej załączamy w pliku treść programu BOCIAN.

Bocian.pdf