Menu

Kontakt

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, co do funkcjonowania sklepu.
tel. 510 180 933
tel. 2
tel/fax (86) 476 30 80
email w.rokicki@wp.pl
gg
Skype Me™!

Lub skorzystaj z formularza:
- Kontaktowego

Certyfikowany serwisant urządzeń chłodniczych

Certyfikowany serwisant urządzeń chłodniczych

Czwartek, 17 Marca 2016

W związku z ustawą z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych pragniemy poinformować Państwa, że

firma Domino posiada CERTYFIKAT uprawniający do serwisowania urządzeń chłodniczych, o którym mowa jest w powyższej ustawie.


 
Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej są obowiązani do zapewnienia, aby wpisu do Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4, dokonywały osoby posiadające certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, których dane te dotyczą.

 

Także zgodnie z art. 5. 1. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej administrator konta operatora lub osoby kontaktowe konta operatora (pracownicy operatora) udostępniają dane zawarte w Karcie Urządzenia lub Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej danego operatora urządzenia lubsystemu ochrony przeciwpożarowej innym osobom w zakresie niezbędnym do dokonania przez te osoby wpisów w tych kartach zgodnie z przepisami ustawy.


W praktyce oznacza to, że serwisant posiadający certyfikat i wykonujący czynności wymagające wpisu do Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej będzie dokonywał wpisu w obecności pracownika operatora, który posiada konto w CRO, i ten pracownik po zalogowaniu się do CRO udostępnia daną Kartę Urządzenia albo Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej i w jego obecności serwisant dokonuje wpisu do Karty.